Gói thầu: Xây dựng nhà tập cầu lông và sân bóng đá cỏ nhân tạo

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Xây dựng nhà tập cầu lông và sân bóng đá cỏ nhân tạo Thuộc Dự án “Đầu tư xây dựng mở rộng trường Đại học thể dục thể thao I - Trung tâm huấn luyện vận động viên trẻ”

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/daugiabatdongsan/2007/10/20/044244/3526