Gõ cửa Đất “ba con sông”

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nó gắn với tên tuổi của những quan lang, tù trưởng - những nhân vật kiêu hùng trấn giữ nơi miền phên dậu... Đó là mảnh đất Tây Bắc, hay còn gọi là đất “ba con sông”.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=8&NewsId=40526