GMD thành lập công ty mới

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Công ty Cổ phần Đại lý liên hiệp vận chuyển vừa công bố thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Gemadept...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=f047f6cb8f045c&page=category