Giúp hội viên thoát nghèo bền vững

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Những năm qua, Hội LHPN Việt Nam đã triển khai nhiều hình thức hoạt động giúp hội viên phát triển kinh tế, thoát đói nghèo, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước đứng đầu trong khu vực về xóa đói giảm nghèo...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.chinhtri.cacdoanthe.30893.qdnd