Giới trẻ rủ nhau đi... cắt tiền duyên

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Có những bạn còn kỳ công hơn, theo lời rỉ tai của bạn bè, người thân mà từ Hà Nội đi hàng trăm km về tận Thái Bình, Thanh Hóa... để làm lễ cắt. Thủ tục cắt của mỗi thầy cũng mỗi khác.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=112288