Giới trẻ hưởng ứng "Mùa phi bạo lực" của LHQ

    Báo VTC News
    Gốc

    Các học sinh nam nữ từ nhiều trường ở New York và New Jersey của Mỹ ngày 12/3 đã tới trụ sở LHQ để hưởng ứng "Mùa phi bạo lực" thường niên lần thứ 11 do LHQ phát động, diễn ra từ ngày 30/1 đến 4/4.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/240152/Default.aspx