Gigabyte nâng cấp Ultra Durable lên phiên bản 3

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Công nghệ dành cho bo mạch chủ và card đồ họa ultra durable của Gigabyte vừa được hãng nâng cấp lên phiên bản 3 vào ngày 24/9/2008 với nhiều chức năng cải tiến.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=11507&chnlid=13&t=pcolarticle