Gigabyte giới thiệu dòng bo mạch chủ AMD 790FX

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Dựa trên nền 790FX mới nhất của AMD, dòng bo mạch chủ mới được Gigabyte giới thiệu gồm 2 model: GA-MA790FX-DQ6 và GA-MA790FX-DS5, hỗ trợ BXL 4 nhân Phenom.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8348&t=pcolarticle