Giấy tờ xuất trình khi làm thủ tục hành chính tại BHXH

BHXH các tỉnh trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính không yêu cầu cung cấp, xuất trình sổ hộ khẩu.

Thời gian qua, PLO nhận được thắc mắc của một số bạn đọc về những giấy tờ mà người dân cần phải xuất trình khi làm thủ tục hành chính tại các cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH).

Mới đây, cơ quan BHXH TP.HCM, cho biết ngày 7-12, BHXH Việt Nam đã có công văn số 4144 gửi đến các cơ quan BHXH tỉnh về việc không yêu cầu người dân nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) của Ngành BHXH.

Cụ thể, tại công văn 4144, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả TTHC không yêu cầu người dân cung cấp, xuất trình sổ hộ khẩu và lưu ý các nội dung sau:

Thứ nhất, các cơ quan BHXH tỉnh, TP thực hiện nghiêm Quyết định số 475/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong ngành BHXH Việt Nam. Đảm bảo các thành phần hồ sơ theo đúng quy định tại các Quyết định công bố TTHC của BHXH Việt Nam: … không được yêu cầu thêm hồ sơ ngoài quy định.

Thứ hai, việc xác thực danh tính cá nhân áp dụng đối với tất cả các trường hợp nộp hồ sơ giải quyết TTHC để giải quyết đúng người, đúng quy định. Thông tin xác thực được tra cứu, khai thác thông qua một trong các hình thức sau:

Thông qua chức năng tra cứu thông tin công dân từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trên phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ;

Thông qua tài khoản định danh điện tử của công dân được hiển thị trong ứng dụng VneID (trường hợp người dân cung cấp thông tin qua ứng dụng VNeID);

Sử dụng thiết bị đầu đọc đã được kết nối trực tuyến với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bao gồm thiết bị đọc mã QRCode hoặc thiết bị đọc chíp trên thẻ CCCD chip.

 Người dân đến cơ quan BHXH TP.HCM làm các thủ tục hành chính (TTHC). Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Người dân đến cơ quan BHXH TP.HCM làm các thủ tục hành chính (TTHC). Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Thứ ba, đối với trường hợp đã tra cứu thông tin theo các phương thức trên nhưng không có dữ liệu để xác thực, cán bộ tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC được yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú: Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thứ tư, đối với TTHC có yêu cầu nộp hồ sơ tại nơi cư trú nhưng người dân lại nộp hồ sơ tại nơi khác nơi cư trú ghi trên CCCD hoặc CMND (còn giá trị sử dụng), thực hiện như hướng dẫn tại yêu cầu thứ hai và thứ ba nêu trên.

Thứ năm, BHXH các tỉnh, thành phố có trách nhiệm công khai Văn bản này trên Cổng thông tin của BHXH địa phương và niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC.

NGUYỄN HIỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/giay-to-xuat-trinh-khi-lam-thu-tuc-hanh-chinh-tai-bhxh-post765767.html