Gian nan tìm thầy ngoại

    Gốc

    ND - Hành trình tìm kiếm thầy ngoại cho đội tuyển quốc gia Việt Nam đang ngày càng trở nên gian nan hơn. Sự lúng túng của Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong việc này là một minh chứng.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=117446&sub=121&top=46