Gian nan đường “cõng” chữ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    2 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Không có tiền mua xe đạp nên các em phải cuốc bộ hàng chục cây số để đến lớp. Nhiều tháng mất mùa, nguồn chu cấp cũng cạn nên nhiều em lại phải nhờ gạo của thầy cô.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=8&NewsId=33650