Giảm dùng muối khi huyết áp cao

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Dùng quá nhiều muối ăn có thể góp phần gây ra chứng huyết áp cao kháng thuốc bất chấp việc bạn đã dùng nhiều loại thuốc để kiểm soát huyết áp.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200839/20080923003435.aspx