Giám đốc Công ty Hoa tiêu khu vực I xin từ chức

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ) – Sáng 31-5, lãnh đạo Cục Hàng hải đã có buổi làm việc với Công ty Hoa tiêu khu vực I và một số hoa tiêu nghỉ phép trong những ngày qua

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/226795.asp