Giảm 5% giá sách giáo khoa

    Gốc

    (NLĐ) - Cha mẹ học sinh khi mua sách giáo khoa mới nguyên bộ tại Công ty Sách và Thiết bị trường học và các đại lý của tỉnh Tiền Giang đều được giảm 5%

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/giao-duc/227345.asp