Giải quyết ô nhiễm môi trường ở Nghệ An

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Ô nhiễm môi trường do sản xuất công nghiệp, nguồn nước bị nhiễm bẩn… là những vấn đề bức xúc của tỉnh Nghệ An hiện nay. Địa phương đang cố gắng giải quyết những điểm "nóng" về ô nhiễm môi trường tại các vùng đông dân.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=113817&sub=127&top=39