Giải quyết kịp thời 96,8% đơn thư khiếu nại tố cáo

    Gốc

    Hanoinet - Chiều 3/7, Quận ủy Hai Bà Trưng đã tổng kết 10 năm thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=73160