Giải pháp nào khắc phục ảnh hưởng của điện trường đối với môi sinh?

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND-  Quá trình thi công các tuyến đường dây điện cao thế luôn phải bảo đảm khoảng cách hành lang an toàn đối với các khu vực dân cư theo tiêu chuẩn cho phép. Tuy nhiên, những ảnh hưởng của điện trường lưới điện cao áp và siêu cao áp dù ít hay nhiều cũng đã gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân nơi có đường dây đi qua.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107945&sub=127&top=39