Giải ngân vốn ngân sách trong tháng 4 đạt mức tăng thấp so với cùng kỳ

  Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 4-2020 ước tính là 23,2 nghìn tỷ đồng, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn tháng 3-2020 và đạt mức tăng thấp nhất so với cùng kỳ năm trước trong giai đoạn 2016-2020.

  Ảnh minh họa: Internet

  Thông tin trên được Tổng cục Thống kê công bố sáng 29-4. Theo Tổng cục Thống kê, nguyên nhân do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án, công trình.

  Tốc độ tăng vốn thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 4 so với cùng kỳ các năm 2016-2020 là, năm 2016 tăng 13,7%; năm 2017 tăng 6,1%; năm 2018 tăng 8,6%; năm 2019 tăng 4,4%; năm 2020 tăng 0,8%.

  Tính chung 4 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 83,7 nghìn tỷ đồng, bằng 18,1% kế hoạch năm và tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2019 bằng 19,3% và tăng 4%).

  Vốn trung ương quản lý đạt 12,3 nghìn tỷ đồng, bằng 15,8% kế hoạch năm và tăng 32,3% so với cùng kỳ năm trước. Vốn địa phương quản lý đạt 71,4 nghìn tỷ đồng, bằng 18,6% kế hoạch năm và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước.

  Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính đến ngày 20-4, bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 12,3 tỷ USD, giảm 15,5% so với cùng kỳ năm trước.

  Về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, trong 4 tháng đầu năm 2020, có 45 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 53,1 triệu USD; có 9 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm đạt 15,8 triệu USD. Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) 4 tháng đạt 68,9 triệu USD.

  Hương Thủy

   Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/kinh-te/966026/giai-ngan-von-ngan-sach-trong-thang-4-dat-muc-tang-thap-so-voi-cung-ky