Giải bài toán vốn

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Đứng trước tình hình bế tắc về nguồn vốn cho thị trường bất động sản, nhiều ý kiến cho rằng những nỗ lực xoay xở của từng doanh nghiệp hiện nay chỉ nhằm vượt khó ngắn hạn...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/09/11/093740/10148