Giá vàng đột ngột đảo chiều

    2 đăng lạiGốc

    (HNMO) - Giá vàng thế giới đột ngột đảo chiều đi xuống đã khiến giá vàng trong nước quay đầu giảm 7.000 đồng/chỉ vào ngày 16/7, còn mức bán ra 1,938 triệu đồng/chỉ.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/174007