Giá vàng, dầu cùng trượt dốc

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tại thị trường trong nước, giá vàng sáng nay 17/11 hầu như không thay đổi so với cuối tuần trước, trong khi tỷ giá USD/VND diễn biến theo chiều hướng giảm.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=109771