Giả tưởng mà đầy rung động

    Gốc

    Hanoinet - Kazuo Isghiguro được đánh giá là một trong những cây bút đương đại nổi bật nhất của văn học Anh. Các tiểu thuyết của ông thường lấy bối cảnh quá khứ. Khả năng nắm bắt không khí của một giai đoạn cụ thể trong tác phẩm của Ishiguro được các nhà phê bình đánh giá cao.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=52233