Giá tính thuế giá trị gia tăng

    Gốc

    Doanh nghiệp tôi được giao đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, sau đó chuyển nhượng lại cho tổ chức, cá nhân. Xin hỏi giá để tính thuế giá trị gia tăng được xác định như thế nào?...

      Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=0801&home=detail&id=5a30b677daa3c2&page=category