Giá thuốc biến động do nguyên liệu sản xuất thuốc tăng

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Theo TS Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý dược Việt Nam, một số bệnh viện rơi vào tình trạng thiếu thuốc và giá thuốc trên thị trường tăng là do giá nguyên liệu sản xuất thuốc nhập khẩu tăng mạnh

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/ytesuckhoe/2008/6/157219