Gia tăng bệnh nhân nhập viện do thời tiết thay đổi

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - "Do thời tiết thay đổi nên mấy ngày qua, số lượng bệnh nhân đến khám và phải nhập viện điều trị gia tăng. Một ngày, khoa khám bệnh của Viện phải tiếp nhận từ 80 đến 100 bệnh nhân, gấp 3 lần ngày thường...".

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/198290