Giả lập Windows Mobile V6

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: Windows Mobile 6 (WM6) là hệ điều hành mới nhất dành cho các thiết bị di động của Microsoft. WM6 có 2 phiên bản hướng theo loại màn hình của thiết bị: bản standard hướng đến thiết bị không có màn hình cảm ứng (như Smartphone); bản professional hướng đến thiết bị có màn hình cảm ứng....

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=54&subjectID=13561