Gia Lai phát động phong trào thi đua năm 2024

Sáng 17-4, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua năm 2024 và tuyên dương khen thưởng.

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/gia-lai-phat-dong-phong-trao-thi-dua-nam-2024-post273984.html