Gia Lai cấp bách khắc phục tình trạng thiếu giáo viên

Năm học mới 2022-2023, dự kiến các bậc học trên toàn địa bàn tỉnh Gia Lai tăng 234 lớp, với hơn 12.500 học sinh. Số lượng học sinh tăng cao đang khiến ngành giáo dục tỉnh Gia Lai gặp khó khăn do thiếu giáo viên đứng lớp. Để khắc phục tình trạng này, tỉnh Gia Lai đang triển khai nhiều giải pháp cấp bách nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học cho năm học mới.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/gialai-cap-bach-khac-phuc-tinh-trang-thieu-giao-vien-50510.htm