Giá đấu bình quân 20.265 đồng/cổ phần

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ)- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM vừa công bố kết quả đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank).

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/thi-truong/250392.asp