Giả danh công an đi trấn lột

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trong thời gian gần đây trên địa bàn TP HCM rộ lên tình trạng một số đối giả danh công an chuyên đi trấn lột, cướp tài sản gây hoang mang trong dư luận.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=43&NewsId=108120