Giả “con trai thứ trưởng” lừa tiền

    Báo Công An Nhân Dân
    2 đăng lạiGốc

    Nhận mình là con trai Thứ trưởng Bộ Tài chính, Lâm đã hứa xin việc cho nhiều người rồi cầm tiền đi... tiêu xài.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/10/100884.cand