Giá cao su thiên nhiên giảm nhanh

    Gốc

    Tại Singapore, giá cao su RSS2 giao ngay ngày 26/9 lúc mở cửa còn 4.095 SGD/tấn, FOB, giảm 3,1%...

      Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/home/200809291002318P0C19/gia-cao-su-thien-nhien-giam-nhanh.htm