GE đào tạo lãnh đạo quản trị cao cấp cho VN

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet – Đây là lần đầu tiên các quan chức Chính phủ và lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam tham dự một chương trình đào tạo do GE tổ chức cho khách hàng và lãnh đạo doanh nghiệp trên toàn thế giới tại trung tâm đào tạo và phát triển của GE ở Crotonvin, bang New York.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=68905