Gazprom đóng góp to lớn vào sự phát triển của VN

    Báo VTC News
    Gốc

    Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh dầu khí là ngành kinh tế mũi nhọn trong công cuộc phát triển đất nước Việt Nam, vì vậy Gazprom đã có đóng góp to lớn vào sự phát triển của Việt Nam.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/250873/Default.aspx