Gặp gỡ những thủ khoa tiêu biểu Thủ đô

Năm 2022 là năm thứ 20 Thủ đô Hà Nội tổ chức tuyên dương thủ khoa xuất sắc. Sau 20 năm đã có 2067 thủ khoa được vinh danh. Nhiều người trong số họ đã bước đầu có những thành công trong sự nghiệp, có khát vọng cống hiến và đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/gap-go-nhung-thu-khoa-tieu-bieu-thu-do-v216887.html