Gắn vị trí địa lý cho ảnh trên Flickr

    Gốc

    Sang tháng 11, dịch vụ chia sẻ ảnh của Yahoo sẽ cung cấp tính năng gắn đuôi thông tin địa lý vào các tấm hình, để khi xem phong cảnh nào, người ta có thể biết rõ mình đang du ngoạn tới đâu....

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=52&subjectID=13080