Gần 84,2 tỉ đồng khắc phục hậu quả lũ lụt

    1 đăng lạiGốc

    (NLĐ)- Ngày 6-10, tỉnh Lào Cai đã có quyết định hỗ trợ gần 84,2 tỉ đồng khắc phục hậu quả đối với dân sinh, sản xuất và cơ sở hạ tầng trên địa bàn.

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/241836.asp