Gần 70% bệnh viện chưa có túi đựng rác thải đúng quy chế

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chỉ 1/3 trong số hơn 1.000 BV có hệ thống xử lý nước thải nhưng số đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế rất ít. Tại TPHCM có hơn 40 BV chưa có hệ thống xử lý nước đạt chuẩn và 35 cơ sở không có hệ thống xử lý nước thải.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=46037