Gần 4 triệu USD cho dự án sản xuất nhiên liệu sinh học

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ) - Sở Khoa học - Công nghệ TPHCM đang chuẩn bị thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật sản xuất bền vững nhiên liệu sinh học để góp phần bảo vệ môi trường nước và không khí. Dự án này thông qua hình thức sản xuất các nguồn năng lượng sinh học và năng lượng sạch từ phế phụ phẩm nông nghiệp.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/khoa-hoc/228130.asp