Game Thủ.net trao giải cho 3 bài viết xuất sắc 'Game và đời thường'

    Gốc

    Các tác phẩm "cảm nhận trò chơi ảnh hưởng nhất đến cuộc sống của bạn" được Ban biên tập đánh giá cao thuộc về ba tác giả Cu_ti, Sullivan và Quocviet0908.

      Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Diem-tin/2008/01/3B9AE1BC