Gà con biết làm phép tính

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Các nhà khoa học Italy vừa chứng minh rằng gà con vài ngày tuổi có thể đếm, cộng và trừ.

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2009040203055212P0C1038/ga-con-biet-lam-phep-tinh.htm