FPT ký kết gần 6 triệu USD xuất khẩu phần mềm

    3 đăng lạiGốc

    Ông Bùi Quang Ngọc, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT cho biết, trong quý 1-2008, Công ty Phần mềm FPT đã ký kết 3 hợp đồng lớn về gia công và xuất khẩu phần mềm với các đối tác nước ngoài có trị giá gần 6 triệu USD.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/kinhte/2008/4/149136