Fidel Castro tuyên bố thôi giữ chức Chủ tịch Cuba

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT - Hôm nay, chủ tịch Cuba Fidel Castro đã chính thức tuyên bố thôi giữ chức Chủ tịch và Tổng tư lệnh của Cuba. Thông tin này đã được đăng tải trên trên mạng trực tuyến của nhật báo quốc gia Granma.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quocte/37767/default.aspx