FDI - Bước song hành của WTO

    Gốc

    Hanoinet - Sau 1 năm gia nhập WTO, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) của Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc với 20,3 tỉ USD vốn đăng ký. Đây là kết quả nổi bật của kinh tế Việt Nam trong năm đầu gia nhập WTO.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=12&NewsId=37933