EyeRoller: Tạo hiệu ứng mắt vui nhộn cho khuôn mặt

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: Với chương trình EyeRoller, bạn dễ dàng tạo được hiệu ứng nhìn theo chuột thật độc đáo dành cho các tấm ảnh số chỉ với vài thao tác đơn giản. Đây là một nét thú vị mới trong việc biến các tấm ảnh số tĩnh thành những tấm ảnh động theo hiệu ứng chuột....

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=52&subjectID=13773