EVNTelecom sửa chữa miễn phí máy điện thoại cho khách hàng

    Gốc

    (HNMO) - Từ 20/9 đến 31/12, Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực (EVNTelecom) chính thức triển khai chương trình bảo hành miễn phí máy điện thoại cho tất cả các khách hàng sử dụng dịch vụ điện thoại của EVNTelecom trên toàn quốc.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/183006