EVN xây dựng liên kết lưới điện với các nước láng giềng

    Báo VTC News
    2 đăng lạiGốc

    EVN sẽ đẩy mạnh xây dựng các công trình liên kết hệ thống điện giữa Việt Nam với các nước trong khu vực nhằm tăng cường khả năng trao đổi, khai thác hiệu quả các nguồn điện.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/214934/Default.aspx