Khắc phục triệt để lỗi thu phí tự động không dừng

Khắc phục triệt để lỗi thu phí tự động không dừng

Bốn tháng sau khi áp dụng hình thức thu phí tự động không dừng, vẫn còn nhiều lỗi cần phải khắc phục.
Những lỗi khiến người điều khiển ô tô bị phạt khi qua trạm thu phí

Những lỗi khiến người điều khiển ô tô bị phạt khi qua trạm thu phí

Nhân viên trạm thu phí đòi đánh tài xế khi barier không mở

Nhân viên trạm thu phí đòi đánh tài xế khi barier không mở

Có hay không chuyện VETC 'đì' Viettel trong dịch vụ thu phí tự động?

Có hay không chuyện VETC 'đì' Viettel trong dịch vụ thu phí tự động?

Chính phủ yêu cầu TP. Hồ Chí Minh và Thái Bình khẩn trương thu phí không dừng

Chính phủ yêu cầu TP. Hồ Chí Minh và Thái Bình khẩn trương thu phí không dừng

Chính phủ đốc thúc triển khai thu phí không dừng

Chính phủ đốc thúc triển khai thu phí không dừng

Chính phủ yêu cầu hai địa phương khẩn trương thu phí không dừng

Chính phủ yêu cầu hai địa phương khẩn trương thu phí không dừng

Khẩn trương thu phí không dừng ở trạm đường Nguyễn Văn Linh

Khẩn trương thu phí không dừng ở trạm đường Nguyễn Văn Linh

Khẩn trương triển khai thu phí ETC tại đường Nguyễn Văn Linh (TP Hồ Chí Minh)

Khẩn trương triển khai thu phí ETC tại đường Nguyễn Văn Linh (TP Hồ Chí Minh)

Khẩn trương thu phí không dừng tại trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh

Khẩn trương thu phí không dừng tại trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh

BOT xa lộ Hà Nội: Ổn định sau 5 ngày thu phí

BOT xa lộ Hà Nội: Ổn định sau 5 ngày thu phí

BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp vẫn chưa hoàn thành triển khai thu phí không dừng

BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp vẫn chưa hoàn thành triển khai thu phí không dừng

Xe dán thẻ còn tiền nhưng không qua được trạm BOT

Xe dán thẻ còn tiền nhưng không qua được trạm BOT

Có tiền vẫn khó qua trạm, người dùng VETC than trời

Có tiền vẫn khó qua trạm, người dùng VETC than trời

Thu phí không dừng, vẫn phải dừng đóng phí!

Thu phí không dừng, vẫn phải dừng đóng phí!

Sẽ khắc phục, hoàn thiện hệ thống ETC

Sẽ khắc phục, hoàn thiện hệ thống ETC

Thanh barie đóng sập vào đầu ô tô khi qua trạm thu phí tự động

Thanh barie đóng sập vào đầu ô tô khi qua trạm thu phí tự động

Hệ thống thu phí không dừng lại phát sinh lỗi

Hệ thống thu phí không dừng lại phát sinh lỗi

150 ngàn phương tiện dán thẻ thu phí điện tử không dừng

Tài khoản thu phí không dừng trục trặc: Sẽ có chế tài xử lý đơn vị cung cấp dịch vụ

Tài khoản thu phí không dừng trục trặc: Sẽ có chế tài xử lý đơn vị cung cấp dịch vụ

Nhiều vi phạm trên làn thu phí không dừng

Nhiều vi phạm trên làn thu phí không dừng

Hiện thực hóa lợi ích thu phí không dừng ETC

Hiện thực hóa lợi ích thu phí không dừng ETC

Yêu cầu xả trạm BOT nếu ùn tắc kéo dài từ 700 mét

Yêu cầu xả trạm BOT nếu ùn tắc kéo dài từ 700 mét

Khắc phục dứt điểm bất cập hệ thống thu phí tự động không dừng

Khắc phục dứt điểm bất cập hệ thống thu phí tự động không dừng

Khắc phục bất cập hệ thống ETC

Khắc phục bất cập hệ thống ETC

Khắc phục bất cập của hệ thống thu phí điện tử không dừng

Khắc phục bất cập của hệ thống thu phí điện tử không dừng

Yêu cầu khắc phục bất cập của hệ thống thu phí điện tử không dừng

Yêu cầu khắc phục bất cập của hệ thống thu phí điện tử không dừng

Toàn bộ làn xe trạm BOT phải lắp đặt thu phí không dừng

Toàn bộ làn xe trạm BOT phải lắp đặt thu phí không dừng

Vì sao dán thẻ không dừng ETC nhưng tài xế vẫn phải ấm ức trả tiền mặt khi qua trạm?

Vì sao dán thẻ không dừng ETC nhưng tài xế vẫn phải ấm ức trả tiền mặt khi qua trạm?

Có bắt buộc được chủ xe ô tô dán thẻ thu phí không dừng?

Có bắt buộc được chủ xe ô tô dán thẻ thu phí không dừng?

Kiến nghị hỗ trợ kết nối dữ liệu thu phí không dừng