Embarcadero nâng cấp ER/Studio lên phiên bản 8.0

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Đầu tháng 12/2008, Embarcadero Technologies sẽ giới thiệu bản nâng cấp cho công cụ mô hình dữ liệu ER/Studio của họ có giao diện trực quan hơn.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=12264&chnlid=20&t=pcolarticle