Đường hoa

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (BNS) Góc phố ngày thường đã thành đường hoa Tôi đưa em đi giữa những sắc hoa lộng lẫy Không phải giữa dòng xe cộ ồn ào Mùi khói bụi ô nhiễm Và những thứ ù tai nhức mắt

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/van_hoa_nghe_thuat/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.7035846987/mlnews.2008-01-30.9839249885